Hornsgatan

På Hornsgatan i Hufvudstaden ekar det mellan bygårdarna när bilarna far förbi cyklister och gående och månne även ibland gula trafikljus, vem vet. Avgaserna slåss med bullret om uppmärksamheten, även i denne Stad. Det lyser varmt från lägenhetsfönstren- lite kallare, rent temperaturmässigt, från de kommersiella lokalerna på gatuplan.

Hornsgatan är en bred gata jämfört med många av de smugen jag promenerat i vid tidigare besök. Gamla Stan är ett utmärkt exempel jag minns väl- påminner litegrand om en av Svea Rikes sydligaste städer- Ystad. Nåväl- det är väl kanske de mer välkända korsvirkefasaderna som i första hand dyker upp på näthinnan i denne jämförelse, dock är det en viss likhet, förutom storleken.

Att ströva längsmed Hornsgatan är ett relativt avkopplande sätt att avrunda dagen. I rummet, två våningar upp, är det vaga bullret nu som på långt håll- nästan utom räckhåll, lite diffust och avlägset. När kvällen blir natt och de flesta stadsbor har försatt sin kropp i vila- även då kommer det dova gatumullret ligga som ett slör över den kalla Hornsgatan.

/ Egil Aasgaard